Inne
Aktualności
21.12.2020
Nowość w ofercie - Zilavir®
23.11.2020
Prenatal® Classic - nowa formuła wzbogacona o laktoferynę
04.09.2020
Nowość w ofercie femaltiker® plus
08.07.2019
NQS czyli NutroPharma Quality System
11.06.2019
W telewizji, prasie i Internecie ruszyła kampania reklamowa produktów VITAPIL® firmy NutroPharma
03.09.2018
Nowa linia produktów
01.08.2018
Nowość w ofercie - Salistat
17.07.2017
Program wspierania profilaktyki przeciwpróchnicowej
08.09.2016
NOWOŚĆ W OFERCIE mel•tiki®żelazo dla dzieci
08.09.2016
NOWOŚĆ W OFERCIE mel•tiki®acerola dla dzieci
NQS czyli NutroPharma Quality System

NQS czyli NutroPharma Quality System to pierwszy innowacyjny program gwarantujący bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość produktów firmy NutroPharma.

Jego najważniejszym wyróżnikiem jest rozszerzona analiza laboratoryjna produktów. Każda partia preparatów, poddawana jest nadobowiązkowej certyfikacji w zewnętrznych, niezależnych laboratoriach min. pod kątem zawartości składników aktywnych gwarantując jakość i bezpieczeństwo.

Program oparty jest o 3 bazowe filary, które tworzą spójną całość:


Nauka - odpowiada za dbałość, aby produkty były zgodne z najnowszymi rekomendacjami i doniesieniami naukowymi. Stały monitoring najnowszych doniesień naukowych umożliwia szybkie dostosowywanie składu produktów do zmieniających się wytycznych, rekomendacji ekspertów i nowych badań.

Jakość – każda partia produktu badana jest:

  • na zawartość metali ciężkich zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi czystości i bezpieczeństwa żywności,[1]
  • na zawartość zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterii chorobotwórczych, pleśni, grzybów), co nie jest standardem przy suplementach diety,[2][3]
  • na obecność deklarowanych przez producenta składników aktywnych,[4]
  • na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w przypadku produktów zawierających surowce pochodzenia roślinnego,
  • na obecność dioksyn w przypadku surowce pochodzące z ryb.

Produkty objęte system NQS badane są dwukrotnie: przed zwolnieniem partii do obrotu i po 2 latach od daty produkcji

System bezpieczeństwa - NutroPharma posiada wdrożony i certyfikowany przez jednostkę akredytowaną, międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem, cechuje go:

  • Najwyższy standard produkcji,
  • Certyfikat ISO 22000,
  • Monitorowanie produktu,
  • Raport eksperta.

NQS to program zapewniający bezpieczeństwo i jakość naszych produktów.[1] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

[2] ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

[3] Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji suplementów diety w oparciu o uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych i dane literaturowe, J.S. Hamilton

[4] Certyfikaty Eurofins Scientific dla produktów Vitapil i Vitapil mama